Synpunkter på detaljplan för Odin 3 och 6

Vi har tagit del av remissförslaget till ny detaljplan för Odin 3 och 6 i Stuvsta Centrum, utmed Häradsvägen

Snättringe Fastighetsägareförening  och Villaägarna i Stuvsta/Snättringe  har lämnat in  gemensamma synpunkter på förslaget till detaljplan:

Bakgrund: Odin 3 och 6 är ett gammalt projekt som väckts till liv igen efter att delvis legat vilande sedan 2013. I det nu aktuella detaljplaneförslaget planeras flerbostadshus med ca 40 lägenheter med centrumverksamhet i bottenvåningen

Det nya förslaget utgår från att bygganden som i folkmun kallas ”Gamla Stuvsta Livs” eller sedermera ”Pizzeria Corall” samt angränsande villa rivs samt att tillkommande bebyggelse ska sträcka sig i fyra till fem våningar. Parkering ska ske i garage i bottenvåning.

Vi har ställt oss negativa till förslaget.

Aktuellt

Hållbarhet i trädgården – föreläsningar

Inbjudan till online-föreläsningar om hållbarhet i trädgården med trädgårdsarkitekten Pia Hedenblad.Hållbarhet i trädgården, en introduktion Här får du massor av tips på hur du kan göra skillnad i din egen trädgård. Både när det gäller växt- och materialval men också...