Möt våra politiker i Huddinge!

Den 17 augusti kl 19.00 i Snättringeskolans matsal har vi bjudit in samtliga politiska partier i Huddinge. Du har då möjlighet att ställa frågor direkt till dem.

De politiska partierna kommer innan mötet att få en sammanställning av Enkätsvaren. Enkäten som vi skickat ut till alla boende i Snättringe innan sommaren. Politikerna hargenom enkätsammanställningen möjlighet att förbereda sig i frågorna. 1976 var första gången Snättringe Fastighetsägareförening gick ut med en enkät före valet och i år är det 10:e gången!

Är det något du undrar över eller du vill komma i kontakt med oss; www.snattringe.com eller info@snattringe.com.

Välkommen till en intressant frågekväll.
Lars Lehman, ordförande
Snättringe Fastighetsägareförening
Telefon 073-330 06 68

Aktuellt

Enkät om boende 2022

Vad tycker du om att bo i Snättringe? Vi i Snättringe Fastighetsägareförening är intresserade och nyfikna på vad ni som boende i området tycker och tänker om bl.a trygghet, service, skola, omsorg och kommunikationer. Svaren ger oss i styrelsen en möjlighet att planera...

Yogakurser för hösten 2022

Det är snart dags att anmäla sig till föreningens populära Yogakurser för hösten 2022 Hösten 2022 erbjuder föreningen 10 träningstillfällen för två olika yogapass. Torsdagsyogan är en lugnare yoga (medicinsk yoga) och måndagsyogan är en intensivare yoga med fler...