Årsmöte Snättringe Skola 29/3

ÅRSMÖTE 29/3

Snättringe fastighetsägareförening kallar till årsmöte.

När: Onsdagen den 29 mars 2017, kl 19:00
Var: Snättringeskolans matsal

Program: Årsmötesförhandlingar med verksamhetsberättelse, val, ekonomi och
verksamhetsplan.
l samband med mötet: Huddinge kommuns arkivarie Göran Johansson berättar om
Huddinge i ett historiskt perspektiv. I hans blogg “Backspegeln” kan vi få ytterligare
information om vår kommuns historia.
OBS! Motioner eller förslag till mötet måste vara någon av styrelsens funktionärer
tillhanda senast tisdagen den14mars 2016.

Du kan också skicka motion till föreningens
adress eller e-postadress(info@snattringe.com).
Föreningen bjuder på kaffe/the, läsk och tårta.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Snättringe fastighetsägareförening
Gråbergsvägen 17, 141 43 Huddinge
E-post: info@snattringe.com

 

Vi söker aktiva medlemmar till styrelse
och kommittéer

Känner du för att göra en insats ti ll glädje för dig själv och de boende i
Snättringe så är du välkommen att höra av dig ti ll ordförande Lars Lehman
08-711 66 77 eller mail info@snattringe.com