Attefallshus regler 2020

Nu får du bygga större Attefallshus
– om det är en bostad med bad/duschrum
Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för så kallat komplementbostadshus ska utökas från 25 till 30 m2 . Lagändringen trädde i kraft den 1 mars 2020. Utökningen till 30 m2 gäller dock endast Attefallshus som används som komplementbostadshus. Det innebär då också att kraven på ett WC/dusch/bad som är handikappanpassat gäller. I övrigt gäller också de krav som gäller för bostadshus avseende brand, tillgänglighet, plats på tomt med mera. Ett komplementbostadshus kan användas antingen som permanentbostad eller som fritidshus.

Det krävs inget bygglov, men att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Detta anmäler du till din kommun. Kontakta byggnadsnämnden för hur du går tillväga.

Bestämmelser
Det finns även här en begränsning av husets höjd till 4 meter. Det finns dock ingen begränsning i fråga om källarutrymme i bestämmelserna om attefallshus.
Bestämmelserna om Attefallshus och Friggebodar (9 kap. 4 och 4 a §§ plan- och bygglagen) kopplar till begreppet byggnadsarea, vilket avser den area som byggnaden upptar på marken. Så om du väljer att bygga ett  attefallshus med en stor källare till kan du på så vis överskrida de 30 kvadratmeterna.

Dock är det med källare i Attefallshus precis likadant som med källare generellt sett.
Utrymmen som ska användas som bostäder måste uppfylla ett flertal krav i fråga om tillgänglighet, dagsljus, brandsäkerhet med mera, och det kan nog ofta bli svårt att uppfylla dessa om till exempel sovrum förläggs i källare. Till skillnad från tidigare kan ett sådant hus placering med mera överklagas.

Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel garage, förråd eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25 m2
.
Fram till den 1 mars 2020 var det fortfarande högst 25 m2 som gällde.
Text: Mats Persson