Bli medlem

Bli medlem i Snättringe Fastighetsägareförening!

Det är svårt att som enskild driva frågor gentemot myndigheter men som grupp kan vi påverka!

Medlemsavgiften är 100 kr per år och hushåll. Du betalar enklast genom att sätta in beloppet på föreningens plusgiro (752 73-3). Ange namn, adress och telefon i meddelanderutan.

Du kan även Swisha din medlemsavgift till Swish-nr: 1230916486, ange namn och adress i meddelanderutan.

Medlemskort
Behöver ni ett medlemskort ni kan visa så sänd ett mail till medlem@snattringe.com så får du en länk där du kan tanka ner/spara eller skriva ut ditt kort.