Bygg och miljö

Föreningen har ett viktigt uppdrag att bevaka allt som påverkar vår miljö när det gäller infrastruktur och planfrågor. När nya bostäder planeras är föreningen remissinstans till Huddinge Kommun. Om kommunen planerar att genomföra förändringar som påverkar fastighets- och villaägarna kan vi också mobilisera resurser för att deltaga i diskussionen.

Vi har även möjlighet att uppmärksamma byggnationer inom vårt område som vi vill att kommunen skall granska lite närmare vad gäller planer, bygglov och förändringar.

Vi har ett ansvar att värna om trygghet och livskvalitet inom vårt område och påtala när planerade förändringar medför en försämrad boendemiljö.

Vi har granskat alla de senaste byggprojekten inom Snättringe. Nu senast kv Bildhuggaren, där vi lämnat synpunkter på allt för höga hus som skymde sikten för grannarna och behovet av bättre ljudisolering. Likaså har vi lämnat synpunkter på s.k förtätningsprojekt och på utbyggnad av telemaster i området.