När behöver du bygglov eller godkänd anmälan?

Använd Huddinge kommuns webbtjänst för bygglovsärenden. Där kan du läsa mer om några vanliga åtgärder och vad man får eller inte får göra – och när det krävs bygglov eller en anmälan till kommunen.

För vissa åtgärder kan det dessutom krävas speciella tillstånd – exempelvis dispens från strandskyddet eller grannens tillåtelse.

 

Vanligt förekommande bygglovsåtgärder och anmälan om åtgärder

Altan eller balkong, inglasning+

Attefallsåtgärder, bygglovsbefriad+

Bygga till, bygga om eller ändra användning+

Bygglovsbefriade altaner+

Eldstad eller kamin+

Enbostadshus+

Enskilt avlopp+

Fasad, ändra på en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader+

Friggebod+

Garage eller förråd+

Inreda ytterligare bostad, enbostadshus+

Inreda ytterligare bostad, två- eller flerbostadshus+

Komplementbostadshus eller komplementbyggnad (attefallshus)+

Plank, mur eller staket, vid en- eller tvåbostadshus+

Pool+

Skylt+

Skärmtak+

Solceller eller solfångare+

Tillbyggnad (15 kvm)+

Takkupor, bygga+

 

Har du frågor ? Kontakta Huddinge kommuns servicecenter

Telefon: 08-535 300 00. Telefontider:  

  • Måndag–onsdag 9.00–17.00
  • Torsdag 10.00–18.30
  • Fredag 9.00–15.00

E-postservicecenter@huddinge.se