Fortsätt att DNA-märka Snättringe!

DNAmärk Snättringe!

Kit för DNA-märkning finns fortfarande att köpa av oss.

Ett 30-tal av Snättringes fastighetsägare som köpt våra kit och märkt hus, inventarier, utemöbler och cyklar. 

Man läser nästan varje dag om cyklar som försvinner och sen står ställda vi någon stolpe, där hjälper inte DNA direkt men om den ställs in i en skåpbil som stoppas så kommer Polisen då kunna se vems cykel som nu var på väg att lämna landet.

I Stockholmsområdet finns utvärderingar som visar på att inbrottsstölderna i ett DNA-märkt område minskar inbrotten med 40 %, för en enskild fastighet 90 % (hur det nu beräknats).  

Snättringe fastighetsförening vill vädja till de boende i Snättringe att märka sina stöldbegärliga föremål med DNA.

Föreningen kommer även att verka för att skyltar, liknande grannsamverkansskyltar sätts upp på gator och i kvarter där det finns en hög procent av DNA. Därför kommer vi att önska en inrapportering från grannsamverkansområden och även andra områden eller enskilda gator om hur många hushåll av totalen som har märkt sina stöldbegärliga föremål med DNA.

Låt oss nu tillsammans göra Snättringe till ett välkänt DNA-märkt område.

Det  finns flera leverantörer av DNA-märkningsprylar. Priserna har gått ner sedan introduktionen och ligger vanligtvis idag mellan 500 och 750 kr. Innehållet kan variera något. Gå gärna in på internet och sök förslagsvis på ”’DNA-märkning”.

Vi har fortfarande 30 KIT hemma som går att köpa, pris: 675;-

För mer info ring Per, 0708 911 211