DNAmärk Snättringe!

DNAmärk Snättringe!

På vårt senaste Grannsamverkansmöte i oktober framkom att vi så långt hade haft 17 inbrott/ försök till inbrott i Snättringe. Vi hade då också fått ta del av mycket trovärdiga uppgifter om ett mycket effektivt förebyggande medel mot inbrottsstölder – nämligen DNA-märkning.

I Stockholmsområdet finns utvärderingar som visar på att inbrottsstölderna i ett DNA-märkt område minskar inbrotten med 40 %, för en enskild fastighet 90 % (hur det nu beräknats).  På mötet diskuterade vi och kom fram till följande:

Snättringe fastighetsförening vill vädja till de boende i Snättringe att märka sina stöldbegärliga föremål med DNA.

Föreningen kommer även att verka för att skyltar, liknande grannsamverkansskyltar sätts upp på gator och i kvarter där det finns en hög procent av DNA. Därför kommer vi att önska en inrapportering från grannsamverkansområden och även andra områden eller enskilda gator om hur många hushåll av totalen som har märkt sina stöldbegärliga föremål med DNA.

Denna inrapportering skickas kan i så fall till info@snattringe.com med uppgift om kontaktperson och dennes telefonnummer.

Låt oss nu tillsammans göra Snättringe till ett välkänt DNA-märkt område.

Det  finns flera leverantörer av DNA-märkningsprylar. Priserna har gått ner sedan introduktionen och ligger vanligtvis idag mellan 500 och 750 kr. Innehållet kan variera något. Gå gärna in på internet och sök förslagsvis på ”’DNA-märkning”.

Vi har nu 50 KIT hemma som går att köpa och på årsmötet kommer dessa även finnsa för leverans, pris: 645;-