Föreningen

Om föreningen

Snättringe Fastighetsägareförening startade 1919 och har m.a.o. funnits i snart 100 år. Vi är till för de boende i Snättringe, från järnvägen i öster till Lövdalsvägen i väster. Från brandvägen i söder till Stockholm i norr. Vi är ca 7700 människor som bor i Snättringe. Vi bor i nära 3000 hushåll. Omkring 1400 av dessa hushåll är med i vår förening.

Föreningens mål är att tillgodose Snättringes villaägares intressen inom:

• trafik, stadsplan och kommunikationer
• miljö
• trygghet och trivsel

Styrelse och kommittéer hittar du här.

Tidigare utgivna publikationer hittar du här.

Föreningens stadgar finns här.