Bli medlem i Snättringe fastighetsägareförening!

Vi verkar framförallt i frågor som rör trygghet och trivsel i vårt närområde. Det har vi gjort sedan samhället kom till. Föreningen fyllde 100 år 2019.

Som ny medlem får du boken Snättringe  och Långsjö skriven av Gunnel Jacobsen. (bokens värde är 100 kr).

Bland våra aktiviteter kan nämnas:

 • Vi ger med egen kraft ut den uppskattade tidningen Snättringe Husblad till alla boende i Snättringe med tre till fyra nummer per år.
 • Vi agerar i stadsplanefrågor och boendefrågor gentemot kommun och politiker.
 • Vi bedriver grannsamverkan och Hundkollen” mot brott och ”Snygga Trygga Snättringe” för ett tryggare och mer trivsamt boende.
 • Vi städar och vårdar vår sida vid Stuvsta station och målar över klotter på elskåp och transformatorstationer i samverkanmed kommun och elbolag.
 • Vi arrangerar årligen en julgransplundring i Källbrinkskolan tillsammans med vår grannförening Fullersta Fastighetsägareförening.
 • Vi medverkar vid Snättringe skolas vårfest Snättringedagen.
 • Vi är initiativtagare och driver med ca 10 andra föreningar Långsjörundan.
 • Vi har tre stora partytält, golv, bord, och stolar, till utlåning (självkostnadspris).
 • Vi arrangerar olika studiekvällar i närområdet, Yoga, trädgårdskurser, loppis, m.m.
 • Vi skickar ut en enkät i Snättringe varje valår där boende får svara på frågor rörande trivsel, kommunikationer, samhällsservice osv.
 • Vi bjuder in de politiska partierna för paneldebatt där boende kan ställa frågor direkt. På förhand har politikerna fått ta del av enkätsvaren.

 

Vem kan bli medlem i Snättringe Fastighetsägareförening?

Vi välkomnar alla som bor i Snättringe, från järnvägen i öster till Lövdalsvägen i väster. Från brandvägen genom Gömmareskogen i söder till Stockholm i norr.

Vi välkomnar dig som är villaägare, radhusägare, bostadsrättsägare –vi välkomnar alla.

Trygga Snygga Snättringe är vår vision. Varje valår går vi ut med enkät bland de boende får svara på frågor rörande trivsel, skolor, kommunikation, samhällsservice o.s.v. Svaren ligger till grund för våra ställningstagande i föreningens arbete. Det kan vara svårt att som enskild driva frågor gentemot myndigheter men som grupp kan vi påverka! Vi är en aktiv förening som också främjar trivsel och trygghet inom vårt område vilket vi gjort i över 100 år-sedan samhället kom till.

Det skulle vara roligt om du vill bli medlem också och därigenom stötta Snättringe Fastighetsägareförenings fortsatta arbete med att drivaoch värna i frågor som rör vår närmiljö, vår miljö i vardagen och värna om vårt trevliga område.

Snättringe Fastighetsägareförening (Villor,Radhus,Bostadsrätter, Fastigheter) är en aktiv förening. Vi har verkat i området i drygt 100 år och medverkat till att de som bor i Snättringe är det område som boende trivs bäst i och känner sig tryggast i Huddinge.

Medlemsskapet kostar 150 kr per kalenderår

Du kan betala via; Plusgiro 752 73-3 eller

Swish 123 0916 486

Uppge din adress, (Gatuadress och nr)

Se medlemskortsidan för Swish-QR och Plusgirotalong.

Medlemsansökan

1 + 2 =

Snygga, Trygga Snättringe – vår vision!

 

Vill du veta mer om Snättringe Fastighetsägareförening så följ oss på denna hemsida.

E-post: info@snattringe.com. Facebook: facebook.com/snattringe.

 

Lars Lehman

Ordförande