Styrelse och kommiteer

Förtroendevalda

Styrelse

Styrelse

Ordförande
Lars Lehman 711 66 77

Vice ordförande
Bengt Höglund 774 97 47

Sekreterare
Margaretha Forssell 070-608 14 82

Kassör
Annsofi Ericsson-Lehman 711 66 77

Ledamöter
Per Havn 070-891 12 11
Halina Öhman 774 39 35
Mats Persson 070-530 40 66
Suppleanter
Lars Tiberg 070-686 90 46
Jane Meckbach 070-317 58 85

Kommittéer

Kommittéer
Fest
Halina Öhman 774 39 35
Jane Meckbach 070-317 58 85

Grannsamverkan
Eva Antonsson 774 28 35
Lars Lehman 711 66 77
Bo Antonsson 774 28 35

Historia
Gunnel Jacobsen 711 35 48

Information
Bengt Höglund 774 97 47
Lars Tiberg 070-686 90 46
Lars Lehman 711 66 77
Per Havn 070-891 12 11

Medlemsregister
Jan Samuelsson 070-963 19 20
Inger Samuelsson 774 98 20

Miljö och stadsplaner
Lars Lehman 711 66 77
Mats Persson 070-530 40 66

Placeringar
Annsofi Ericsson-Lehman 711 66 77
Kennet Bergh 608 12 94
Kjäll Järvliden 073-088 88 91
Björn Norén 070-536 77 02

Studie – kultur
Halina Öhman 774 39 35
Jane Meckbach
snattringeyoga@gmail.com

Tält
Gert Östergaard 070-736 16 84
Lars Lehman 711 66 77

Återbruk
Johan Pettersson 070-874 19 87
Yvonne Karlsson

Revisorer
Kenneth Berg 608 12 94

Revisorssuppleanter
Gustaf Rubensson 711 31 11

Valberedning
Alexandra Birk 070-811 54 16
Fax till föreningen 711 13 38
E-post info@snattringe.com
Hemsida www.snattringe.com
Swish 1230916486
Facebook facebook.com/snattringe

Historia
Gunnel Jacobsen

Placeringar
Kennet Bergh
Annsofi Ericsson-Lehman
Björn Norén
Kjell Järvliden

Studie – Kultur
Halina Öhman
Irma Jansson

Tält
Gert Östergaard
Lars Lehman
Mikael Jonsson

Medlemsregister
Jan Samuelsson
Inger Samuelsson

Återbruk
Johan Pettersson
Yvonne Karlsson