Styrelse och kommiteer

Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande
Lars Lehman

Vice ordförande
Bengt Höglund

Kassör
Annsofi Ericsson-Lehman

Sekreterare
Margaretha Forssell

Ledamöter
Halina Öhman
Per Havn

Suppleanter
Lars Tiberg
Mats Persson

Revisorer
Svante Axelsson
Sven Eklund

Revisorssuppleanter
Gustav Rubensson
Ingvar Gustafsson

Valberedning
Alexandra Birk

Kommittéer

Information och redaktion
Lars Tiberg
Lars Lehman
Bengt Höglund
Staffan Kihl
Liza Hellberg

Miljö och stadsplaner
Lars Lehman

Fest
Marianne Lindqvist
Jennifer Toranzadeh

Grannsamverkan
Lars Lehman
Bo Antonsson
Eva Antonsson

Historia
Gunnel Jacobsen

Placeringar
Kennet Bergh
Annsofi Ericsson-Lehman
Björn Norén
Kjell Järvliden

Studie – Kultur
Halina Öhman
Irma Jansson

Tält
Gert Östergaard
Lars Lehman
Mikael Jonsson

Medlemsregister
Jan Samuelsson
Inger Samuelsson

Återbruk
Johan Pettersson
Yvonne Karlsson