Utgivna publikationer

Snättringe och Långsjö – historia kring en sjö

Snättringe och Långsjö har historiskt sett mycket gemensamt eftersom det förr var mycket enklare att ta sig fram på vatten än på land. Genom båda områdena går Göta landsväg, den gamla huvudvägen från söder till Stockholm. I nutid har det funnits planer, som förhoppningsvis är definitivt skrinlagda, på en motorväg rakt genom Snättringe, i nära anslutning till den gamla vägen.

Med början i 1600-talet berättar Gunnel Jacobsen, snättringebo sedan 45 år, den spännande historien om de två samhällenas framväxt och utveckling fram till våra dagar. Boken är illustrerad med många bilder och kartor och ger förhoppningsvis läsaren inspiration till att fortsätta grävandet i historien. Det finns mycket mer att upptäcka!

Snättringe fastighetsägareförening fyllde 90 år 2009. Med den här boken vill föreningen och Huddinge Hembygdsförening stimulera intresset hos de boende för den hembygd som finns in på knutarna.

Boken finns att köpa för 100 kr. Intresserade kan kontakta någon i styrelsen eller skicka e-post.

Omslag - Snättringe och Långsjö

Så kom ett samhälle till

1981 gav Snättringe Fastighetsägareförening ut boken “Så kom ett samhälle till” av Roland Söderström.

Nu finns den också tillgänglig att ladda ner här på hemsidan.

Snättringe Fastighetsägareförening fyller 100 år 2019. 

Det är mycket som har
förändrats sedan 1919. I det här specialnumret av Snättringe Husblad vill vi spegla
föreningens arbete från vägförening till en aktiv förening som främjar trivsel
och trygghet inom vårt område.

Nu finns den också tillgänglig att ladda ner här på hemsidan.