Grannsamverkan

Grannsamverkan

Grannsamverkansprojektet drivs tillsammans med Polisen i Huddinge för att minska villainbrotten. Grannsamverkanskommittén hjälper till att bilda grupper med intresserade. Kommittén informerar grupperna om åtgärder som kan minska antalet inbrott i området. Kommittén bidrar också med information från polisen i Huddinge. Antalet Grannsamverkansområden har varit ganska oförändrat under åren, ca 25 st.

Föreningen sätter stort värde på grannsamverkan och medverkar gärna till att fler områden kommer igång. Kontakta närpolisen i respektive område för mer information.

Grannsamverkan är viktig för att förebygga inbrott!

Snättringe Fastighetsägareförening hjälper Dig att starta grannsamverkan där Du bor! Kontakta oss, så berättar vi mer. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att ha grannsamverkan!

Lokalpolisen / Grannstöd Huddinge www.grannstodhuddinge.se 

Kontaktperson

Eva Antonsson, tfn. 08-774 28 35, evabo.antonsson@gmail.com