Mer att läsa om Snättringe

Snättringe Fastighetsägareförening har på olika sätt medverkat till att nedteckna och sprida information om Snättringes historia. Vi har gett ut två böcker som speglar olika delar av Snättringes historia. Den historiska inledningen i 100-års Husbladet utgår också ifrån vad som står i dessa båda böcker.

Snättringe och Långsjö. Historia kring en sjö.

Gunnel Jacobsen, 2009. Huddinge Hembygdsförenings småskriftserie nr 14.

Snättringe och Långsjö har historiskt sett mycket gemensamt eftersom det förr var mycket enklare att ta sig fram på vatten än på land. Genom båda områdena går Göta landsväg, den gamla huvudvägen från söder till Stockholm. I nutid har det funnits planer, som förhoppningsvis är definitivt skrinlagda, på en motorväg rakt genom Snättringe, i nära anslutning till den gamla vägen.

Med början i 1600-talet berättar Gunnel Jacobsen, snättringebo sedan 45 år, den spännande historien om de två samhällenas framväxt och utveckling fram till våra dagar. Boken är illustrerad med många bilder och kartor och ger förhoppningsvis läsaren inspiration till att fortsätta grävandet i historien. Det finns mycket mer att upptäcka!

Snättringe fastighetsägareförening fyllde 90 år 2009. Med den här boken vill föreningen och Huddinge Hembygdsförening stimulera intresset hos de boende för den hembygd som finns in på knutarna.

Boken delas ut gratis till nya medlemmar i Snättringe Fastighetsägareförening men finns även att köpa för 100 kr.

Så kom ett samhälle till

Roland Söderström, 1981. Snättringe Fastighetsägareförening.

Boken är slutsåld men går att låna på biblioteket.

Nu finns den också tillgänglig att ladda ner här på hemsidan.

Snättringe Fastighetsägareförening fyllde 100 år 2019. 

Det är mycket som har förändrats sedan 1919. I det här specialnumret av Snättringe Husblad vill vi spegla föreningens arbete från vägförening till en aktiv förening som främjar trivsel och trygghet inom vårt område.

Nu finns den också tillgänglig att ladda ner här på hemsidan.

Är du intresserad av någon av dessa böcker kan du kontakta styrelsen eller skicka e-post till: info@snattringe.com.

Vi kan även rekommendera att läsa de artiklar som finns i tidigare nummer av Snättringe Husblad. Här är ett axplock av artiklar som är skrivna av Gunnel Jacobsen:

• Snättringe i Huddinge del 1–3: Snättringe Husblad nr 64, 65 och 66.
• Två milstolpar från 1657 del 1–2: Snättringe Husblad nr 85 och 86.
• Vad heter vägen där du bor? Del 1–3: Snättringe Husblad nr 88, 89 och 91.
• Snättringe – en del av Södertörn: Snättringe Husblad nr 92.
• Snättringe vilar på gammal prästgårdsmark: Snättringe Husblad nr 101.

Även Arne Eklund har bidragit med sina minnen från gamla Snättringe i fem olika artiklar:
Snättringe Husblad nr 53, 54, 56, 57 och 59.