Milstenen

Föreningen vill också medverka till att sprida kunskap om Snättringes historia. Vi har gett ut två böcker och haft en rad olika artiklar i Snättringe Husblad som berättar om hur samhället utvecklats sedan nybyggarnas dagar. En milsten har rests för att påminna om att Göta Landsväg gick igenom området. Milstenen var på plats 2018 och invigdes 2019 i samband med firandet av 100-års jubiléet.

Snättringe Fastighetsägareförening har under flera år kämpat för att sätta upp en ny milsten i området som påminnelse om Göta Landsväg som var forna tiders genomfartsled till Stockholm. 2017 sattes stenen på plats. Stenen står i en hörna där Snättringeleden numera svänger av från Lönnvägen. En av de många skyltar som markerar Göta Landsvägs sträckning genom Huddinge sitter sedan flera år på en lyktstolpe i närheten.

Det var på 1600-talet under drottning Kristinas tid som man beslutade att det skulle sättas upp milstolpar vid de vägar som användes av alla som reste i rikets tjänst eftersom man hade rätt till reseersättning men måste kunna verifiera hur långt man färdats. I början sa man milstolpar eftersom de ofta var gjorda av trädstammar och när det senare blev vanligt att göra dem av sten, så blev det milstenar. Det fanns också många milstolpar av järn.

Föreningens medlemmar kan känna sig som delägare av den nya milstenen. Snättringe Fastighetsägareförening har betalat det mesta av kostnaden för stenen men även Huddinge Hembygdsförening har lämnat ett bidrag. Huddinge kommun upplåter marken och har lovat sköta om gräsklippning och att hålla snyggt. Syftet med en milsten var att markera att avståndet till nästa sten var en mil åt båda hållen. Därför är det ingraverat Stockholm 1 mil på vår minnessten.