Föreningen 100 år 2019

Föreningen 100 år!

Snättringe Fastighetsägareförening startade 1919 och har m.a.o. funnits i 100 år. Vi är till för de boende i Snättringe, från järnvägen i öster till Lövdalsvägen i väster. Från brandvägen i söder till Stockholm i norr. Vi är ca 7700 människor som bor i Snättringe. Vi bor i nära 3000 hushåll. Omkring 1400 av dessa hushåll är med i vår förening.

 

Här kan ni läsa vår hundraårstidning. 100 år

snättringe 100 år