Enkät bland boende

Under varje valår genomför föreningen en enkät bland alla snättringebor för att ta reda på vilka frågor som är mest aktuella. Resultatet används sedan som underlag till en utfrågning av företrädare för samtliga partier i  Snättringeskolan.

Snättringe Fastighetsägareförening har inför varje valår och som underlag till mötet med kommunens politiker genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vad de boende i Snättringe tycker om aktuella frågor. Den senaste enkäten gjordes 2018 och vare den 9:e gången som föreningen frågade de boende bland annat om trygghet, service, omsorg och kommunikationer. Föreningen fick in 456 svar och kan konstatera att 97 % uppfattar Snättringe som ett tryggt område att bo i och 92 % har god kontakt med sina grannar. Det är naturligtvis mycket positivt att vi kan leva upp till vår slogan Snygga – Trygga – Snättringe.

Vad som kan bli bättre inom Snättringe är en ökad grannsamverkan och utökad kollektivtrafik. Gatuunderhåll och snöröjning kan också förbättras. En majoritet är negativ till både att det byggs fler flerfamiljshus inom området och att enskilda villor kan omvandlas till flerfamiljshus. Positivt är att 90 % utnyttjar den lokala servicen vid Stuvsta torg vilket gör det möjligt att behålla ett livaktigt centrum.

Snättringe Fastighetsägareförening anordnar varje valår en frågestund i Snättringeskolan med företrädare för de politiska partier som finns representerade i Huddinge Kommunfullmäktige. Här finns chansen att ställa våra lokalpolitiker mot väggen och få svar på vad man har för planer när det gäller utvecklingen av bland annat bostäder, skolor, barn- och äldreomsorg samt kommunikationer. Genom att ta del av enkätsvaren i förväg kan politikerna komma väl förberedda till mötet och diskussionerna blir mer givande.