Snättringedagen

Snättringe Fastighetsägareförening medverkar varje år under Snättringedagen där vi ställer upp ett tält och informerar om våra aktiviteter. För barnen finns alltid en möjlighet att rulla boll eller någon annan rolig aktivitet som kan medföra ett gott pris. Snättringedagen genomförs på Snättringeskolans skolgård i maj och
arrangeras av skolans föräldraförening.