Snättringe Husblad

Snättringe Husblad har under många år varit föreningens viktigaste informationskanal för att sprida kunskap om våra aktiviteter, vad vi jobbar för och rekrytera nya medlemmar. Nu bidrar även vår hemsida och facebook till att vi når ut till alla snättringebor.

Snättringe Fastighetsägareförening gav ut första numret av Snättringe Husblad 1980. Mycket har förändrats genom åren och tidningen har bytt ansikte några gånger. Vi har försökt att spegla positiva händelser och lyft fram den bredd på företagande som finns i Snättringe. Vid behov kan tidningen också vässa tänderna och bli ett sätt att skapa opinion och granska vad som händer i vår kommun. Historiska tillbakablickar har varvats med små och stora kryp men även en och annan växt. Tidningen är naturligtvis också ett bra sätt att informera om alla olika aktiviteter som föreningen genomför.

Husbladet kommer ut med fyra nummer per år inklusive ett informationsblad inför höstens aktiviteter. Tidningen
delas ut i ca 3 500 ex till alla boende i Snättringe – oavsett om man är med i föreningen eller inte. Under åren har vi haft många duktiga ungdomar som kämpat i uppförsbackarna för att sprida informationen vidare. Husbladet har också haft trogna annonsörer som bidrar till att vi kan ge ut en tidning i 4-färgstryck. Det är nog inte många  fastighetsägareföreningar som har en liknande publikation.

Papperstidningarnas vara eller inte vara diskuteras i dessa tider när många tar del av nyheter via datorer, paddor eller telefoner. Snättringe Husblad är ingen nättidning men vi är en tidning på nätet.

Äldre nummer

Nästan alla 100 nummer går att läsa via Husbladets arkiv.

Annonser

Annonsera i Husbladet! Mer information här.