Grannsamverkan

En av föreningens viktigaste uppgifter är att jobba för ökad trygghet och trivsel inom Snättringe. Vi vill också på olika sätt verka för att vi håller snyggt i vår närmiljö. Det ger ökad livskvalitet och ett attraktivt område att bo i. Därför har vi en egen slogan: Snygga Trygga Snättringe.

Snättringe Fastighetsägareförening driver sedan 1994 grannsamverkan för att minska villainbrott. Grannsamverkan sker genom lokala grupper inom olika boendeområden. Det finns ca 25 olika grupper inom Snättringe. Vi samarbetar med polisen i Huddinge och genom en av våra kommittéer informerar vi grupperna om åtgärder som kan minska antalet brott i området. Det finns en gul dekal att sätta på brevlådan och en större gatuskylt som kan tala om att det finns en fungerande grannsamverkan i området. Inom ramen för grannsamverkan genomförs också ett antal nattvandringar.

Grannsamverkan är ett rikstäckande koncept som innebär att ett antal grannar (t.ex. ett kvarter) tillsammans hjälps åt att hålla koll på varandras bostäder, att iaktta ovanlig aktivitet och misstänkt beteende samt att rapportera till grannar och polisen.

I varje grannsamverkanskrets finns en kontaktperson som får särskild information från polisen. I Huddinge är det lokalpolis Anna Schelin som sköter grannsamverkan.

Har ni inte någon grannsamverkan där du bor? Kontakta då Anna Schelin på Lokalpolisområde Huddinge, via epost kommunpolis-lpo-huddinge.region-stockholm@polisen.se eller genom att ringa och lämna dina kontaktuppgifter på Huddingepolisens grannsamverkantelefon: 0733-627397, så får ni hjälp att komma igång!

Grannsamverkan är viktig för att förebygga inbrott!

Snättringe Fastighetsägareförening hjälper Dig att starta grannsamverkan där Du bor! Kontakta oss, så berättar vi mer. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att ha grannsamverkan!

Lokalpolisen / Grannstöd Huddinge www.grannstodhuddinge.se 

Kontaktperson

Eva Antonsson, tfn. 08-774 28 35, evabo.antonsson@gmail.com

Grannstödsbilen kör runt i Huddinge

Grannstödsbilen är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare, huvudsakligen under dagtid och i samarbete med Polisen och Huddinge kommun åker runt i kommunens bostadsområden.