Grannstödsbilen

Grannstödsbilen kör runt i Huddinge

Grannstödsbilen är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare, huvudsakligen under dagtid och i samarbete med Polisen och Huddinge kommun åker runt i kommunens bostadsområden.

Snättringe Fastighetsägareförening bidrar med 2 000 kr/år till Grannstöd Huddinge som är en ideell förening
med syfte att bedriva brotts- och skadeförebyggande åtgärder. Verksamheten bygger på frivilliga deltagare,
ofta pensionärer, under ledning av den lokala polisen. Den lilla röda bilen som åker runt i området medverkar till ökad trygghet och håller uppsikt över vad som händer. När de åker runt uppmärksammas inte bara inbrott utan även skadegörelse, klotter, kvarglömda stegar, öppna fönster och dörrar men även bristande underhåll av gator och gångbanor. Grannstödsbilen finansieras genom bidrag från Huddinge Kommun, företag och lokala föreningar.