Hundkollen

Hundkollen hjälper till att skapa en tryggare närmiljö genom att ha lite extra uppsikt samtidigt som man rastar hunden.

Snättringe Fastighetsägareförening fick 2014 ett bidrag från Brottsförebyggande rådet för att komma igång med ett projekt där hundägare skulle kunna hålla ett öga på omgivningen medan man var ute på promenad med hunden. Genom att synas i sina reflexvästar (både ägare och hund) bidrar man till att skapa en tryggare miljö. Projektet är troligen det första i Sverige med den här inriktningen. Det är drygt 40 hundar som tillsammans med sin matte och/eller husse håller extra koll när man är ute på promenad i Snättringe.

Vill du veta mer om hundkollen eller gå med i projektet och få västar till både husse, matte och hund kan du kontakta:

Eva Antonsson, tfn 08-7764 28 35 eller evabo.antonsson@gmail.com

Lars Lehman, tfn 073-330 06 68 eller lars@lehman.nu