Klottersanering

Klotter är något som snabbt bidrar till en sämre miljö. Föreningen hjälper
till med att sanera och måla elskåp som ständigt drabbas av graffiti.

Snättringe Fastighetsägareförening har efter kontakt med Vattenfall under några år klottersanerat elskåp inom området. Klottret har målats över med ny färg för att göra vår utomhusmiljö lite snyggare. Det har varit en dragkamp med klottrare som vill förfula med sina signaturer. I samband med den senaste insatsen blev över 60 skåp uppsnyggade utefter Häradsvägen, Lönnvägen, Kallkärrsvägen, Yrkesvägen och vid Stuvsta
station.